Wiekszość dostępnych na rynku modułów led dużej mocy wymaga zasilaniazasilaczem ze stabilizacja prądową (CC). Wydajność prądowa zasilacza musi odpowiadać zapotrzebowaniu modułu (zgodnie z kartą katalogową).

>> Przykładowe zasilacze ze stabilizacją

Najpoważniejszym poza przegrzaniem – zagrożeniem dla diod led dużej mocy jest choćby krótkotrwałe dołączenie do nich napięcia o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji przewodzenia.

Tak diody LED dużej mocy, których struktury osiągają temperaturę dochodzącą nawet do 120°C wymagają dobrego chłodzenia. Konieczność ta wynika z kilku czynników - najważniejsze to:

  • maksymalizacja sprawności świetlnej diod -

Diody LED standardowo wymagają zasilania prądem stałym. Bardzo ważną kwestią jest kierunek polaryzacji diody (prawidłowe przyłożenie biegunów zasilania +/-) biegun dodatni należy podłączyć do anody diody a ujemny do katody.

Tak. Czas włączenia diody LED nie przekracza 100ns, a czas wyłączenia 200ns. W porównaniu z żarówkami są to czasy 2 miliony razy krótsze! Typowa żarówka osiąga 90% swojej światłości po

TAK. Diody led są bardzo wytrzymałe na mechaniczne na uderzenia, wstrząsy oraz wibracje. Wynika to przede wszystkim z braku kruchych elementów w konstrukcji diody oraz tego, że chip diody i

Diody led są źródłami światła monochromatycznego, promieniującymi w bardzo wąskich zakresach widma. Światło białe ma widmo w zakresie od 420nm do 760nm, niemożliwe jest więc jego bezpośrednie uzyskanie ze złącza

NIE. Diody led dostępne są w szerokim zakresie temperatur barwowych – od tych odpowiadających światłu klasycznej żarówki żarnikowej o bardzo ciepłej barwie (2700 K), poprzez barwę światła halogenu (3000 K),

Temperatura barwowa to temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowane tej samej chromatyczności (kolorze), co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła.

Strumień świetlny emitowany przez źródło światła mierzony w lumenach [lm], to całkowity energetyczny efekt jego promieniowania widzialnego [o zakresie długości fali od 380 do 780 nm], równoważny mocy;

Światłość, podawana w kandelach[cd], to

Do niedawna diody LED wysokiej wydajności charakteryzowano najczęściej w kandelach. Taki system cieszył się popularnością do momentu, gdy natężenie światła osiągnęło poziom przekraczający 10 000 mcd i posługiwanie się tymi

Diody LED stanowią w obecnej chwili najbardziej trwałe źródła światła. Niektóre diody LED mogą świecić nieprzerwanie nawet do 100 000 godzin!!! Przy standardowej eksploatacji oznacza to używanie diody przez okres

Sprawność nowoczesnej diody LED na poziomie chipu w laboratoriach dochodzi powoli do wartości 100%. Głównym problemem w uzyskiwaniu wysokich sprawności gotowych diod LED pozostaje kwestia wyprowadzenie światła na zewnątrz z

Działanie diody LED opiera się na zjawisku rekombinacji promienistej, tj. przeskoku elektronu z wyższego poziomu energetycznego na niższy i oddaniu energii w postaci promieniowania. Jest to zjawisko luminescencji, która w

Jak w prosty sposób przerobić typową lampkę kabinową z żarówką 10W samochodu na mocną, ekonomiczną oraz stylową lampkę LED. Wszystko oczywiście bez większej ingerencji w instalację auta, oraz w samą

Wielu z nas zastanawia się co znajduje się we wnętrzu nowoczesnej, często nie taniej żarówki LED. Icam 13W jest dobrym przykładem aby przybliżyć sobie ten temat. W niewielkiej obudowie żarówki