• LED FAQ
  • Z jakimi wielkościami fizycznymi możemy spotkać się w dziedzinie LED?

Z jakimi wielkościami fizycznymi możemy spotkać się w dziedzinie LED?

Strumień świetlny emitowany przez źródło światła mierzony w lumenach [lm], to całkowity energetyczny efekt jego promieniowania widzialnego [o zakresie długości fali od 380 do 780 nm], równoważny mocy;

Światłość, podawana w kandelach [cd], to strumień świetlny odniesiony do danego kąta bryłowego;

Luminancja, której jednostką jest kandela na metr kwadratowy [cd/m2], to światłość odniesiona do powierzchni;

Natężenie oświetlenia, określane w luksach [lx], to powierzchniowa gęstość strumienia świetlnego [strumień odniesiony do powierzchni];

Skuteczność oświetlenia źródła, wyrażona w lumenach na watt [lm/W], to strumień świetlny odniesiony do pobranej przez jego źródło mocy elektrycznej