Jak zasilać diody led?

Diody LED standardowo wymagają zasilania prądem stałym. Bardzo ważną kwestią jest kierunek polaryzacji diody (prawidłowe przyłożenie biegunów zasilania +/-) biegun dodatni należy podłączyć do anody diody a ujemny do katody. W zależności od długości emitowanej fali świetlnej przez diodę (koloru światłą diody), wymagane są różne poziomy napięcia zasilającego i zawierają się typowo w zakresie od 1,8V do 4V – parametr ten najlepiej odczytać z noty katalogowej diody.