• LED FAQ

Wiekszość dostępnych na rynku modułów led dużej mocy wymaga zasilaniazasilaczem ze stabilizacja prądową (CC). Wydajność prądowa zasilacza musi odpowiadać zapotrzebowaniu modułu (zgodnie z kartą katalogową).

>> Przykładowe zasilacze ze stabilizacją

Najpoważniejszym poza przegrzaniem – zagrożeniem dla diod led dużej mocy jest choćby krótkotrwałe dołączenie do nich napięcia o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji przewodzenia.

Tak diody LED dużej mocy, których struktury osiągają temperaturę dochodzącą nawet do 120°C wymagają dobrego chłodzenia. Konieczność ta wynika z kilku czynników - najważniejsze to:

  • maksymalizacja sprawności świetlnej diod -

Diody LED standardowo wymagają zasilania prądem stałym. Bardzo ważną kwestią jest kierunek polaryzacji diody (prawidłowe przyłożenie biegunów zasilania +/-) biegun dodatni należy podłączyć do anody diody a ujemny do katody.

Tak. Czas włączenia diody LED nie przekracza 100ns, a czas wyłączenia 200ns. W porównaniu z żarówkami są to czasy 2 miliony razy krótsze! Typowa żarówka osiąga 90% swojej światłości po

TAK. Diody led są bardzo wytrzymałe na mechaniczne na uderzenia, wstrząsy oraz wibracje. Wynika to przede wszystkim z braku kruchych elementów w konstrukcji diody oraz tego, że chip diody i

Diody led są źródłami światła monochromatycznego, promieniującymi w bardzo wąskich zakresach widma. Światło białe ma widmo w zakresie od 420nm do 760nm, niemożliwe jest więc jego bezpośrednie uzyskanie ze złącza

NIE. Diody led dostępne są w szerokim zakresie temperatur barwowych – od tych odpowiadających światłu klasycznej żarówki żarnikowej o bardzo ciepłej barwie (2700 K), poprzez barwę światła halogenu (3000 K),

Temperatura barwowa to temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowane tej samej chromatyczności (kolorze), co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła.

Strumień świetlny emitowany przez źródło światła mierzony w lumenach [lm], to całkowity energetyczny efekt jego promieniowania widzialnego [o zakresie długości fali od 380 do 780 nm], równoważny mocy;

Światłość, podawana w kandelach[cd], to

Do niedawna diody LED wysokiej wydajności charakteryzowano najczęściej w kandelach. Taki system cieszył się popularnością do momentu, gdy natężenie światła osiągnęło poziom przekraczający 10 000 mcd i posługiwanie się tymi