Diody LED dużej mocy - Zasilanie

Zasilanie diod LED dużej mocy, wbrew coraz powszechniejszym opiniom panującym wśród elektroników, nie ma nic wspólnego ze sztuką magiczną. Nie jest jednakże prawdą, że reguły obowiązujące przy zasilaniu diod dużej mocy są takie same jak w przypadku klasycznych diod malej mocy.

Prądowo znaczy bezpiecznie

Diody LED dużej mocy wymagają zasilania prądem o dość dużym natężeniu, sięga ono wartości nawet 1700 mA, przy czym najpopularniejsze na rynku modele diod są zasilane prądem o natężeniu 120, 350,700 i 1000 mA. Zależność pomiędzy jasnością świecenia i natężeniem prądu płynącego przez strukturę jest zazwyczaj liniowa (lub niemal liniowa). Niektóre typy diod mogą pracować z prądami większymi niż nominalny, co nie powoduje radykalnie szybszej ich degradacji. Większość diod nie zapewnia takiego marginesu bezpieczeństwa, co powoduje, że przekroczenie maksymalnego prądu przewodzenia powoduje ich szybkie zużycie. Jest to pierwszy powód, dla którego lepszą metodą zasilania diod dużej mocy jest stabilizacja prądu płynącego przez ich struktury.

Drugim powodem jest bardzo stroma charakterystyka I = f(U), która powoduje, że niewielkie wahania napięcia zasilającego mają duży wpływ na jasność świecenia diody i zwiększają ryzyko przekroczenia bezpiecznego dla struktury LED natężenia prądu.

Ostatecznym argumentem za prądowym zasilaniem diod LED dużej mocy jest zmiana napięcia przewodzenia diody w funkcji temperatury struktury, a ta zmienia się znacznie podczas pracy. Utrzymanie maksymalnego, dopuszczalnego prądu przewodzenia przy zasilaniu ze stabilizacją napięcia wymagałoby więc monitorowania temperatury obudowy diody i korygowania jego wartości zgodnie z zaleceniami producentów.

Reasumując: najbezpieczniejszym sposobem zasilania diod LED dużej mocy jest zasilanie ze stabilizacją natężenia prądu. Większość diod LED oferowanych na rynku co prawda może być zasilani: impulsami prądowymi o natężeniu większm niż zalecany prąd przewodzenią, ale pod warunkiem, że średnie natężnie prądu nie będzie większe niż podane w dokumentacji.

Tekst: Andrzej Gawryluk / EP 11/2006

Sprawdź naszą ofertę prądowych zasilaczy led.