W jaki sposób uzyskuje się białe światło diody led?

Diody led są źródłami światła monochromatycznego, promieniującymi w bardzo wąskich zakresach widma. Światło białe ma widmo w zakresie od 420nm do 760nm, niemożliwe jest więc jego bezpośrednie uzyskanie ze złącza półprzewodnikowego.

Uzyskuje się je kilkoma metodami. W pierwszej najdroższej ale charakteryzującej się największą wydajnością (gdyż nie występują tu straty w luminoforze związane z konwersją światła) zmieszanie zostają światła trzech podstawowych kolorów: czerwonym, zielony i niebieskim, w ściśle ustalonych proporcjach – tak zabieg realizowany jest najczęściej przy zastosowaniu potrójnych chipów, z oddzielnymi obwodami sterującymi.

Drugim sposobem na uzyskanie białego światła jest pokrycie promieniującego w paśmie nadfioletu chipu trzema warstwami luminoforu; z których każda odpowiada za konwersję światła UV na barwy podstawowe. Zaletą tej metody jest niewielki koszt produkcji, natomiast wadą – bardzo niska efektywność energetyczna oraz problem z całkowitą eliminacją szkodliwego promieniowania UV.

Połączenie dwóch wspomnianych sposobów przyczyniło się w efekcie do powstania najnowocześniejszej metodę uzyskiwania światła białego. Diodę o barwie niebieskiej pokrywa się żółtym luminoforem. Światło niebieskie jest częściowo przez luminofor przepuszczane, a częściowo pochłaniane. W ten sposób dochodzi do mieszania barwy niebieskiej z żółtą i w rezultacie uzyskuje się barwę białą. W zależności od użytego luminoforu można uzyskać zarówno zimne światło jak i ciepłe, a współczynnik Ra jest bliski 90.