Zasilanie i chłodzenie modułów led dużej mocy.

Wiekszość dostępnych na rynku modułów led dużej mocy wymaga zasilaniazasilaczem ze stabilizacja prądową (CC). Wydajność prądowa zasilacza musi odpowiadać zapotrzebowaniu modułu (zgodnie z kartą katalogową).

>> Przykładowe zasilacze ze stabilizacją pradu

UWAGA: Absolutnie niedopuszczalne jest montowanie urządzeń rozłączających obwód po stronie wtórnej zasilacza, jak również włączanie do zasilania nieobciążonego zasilacza a następnie podłączanie źródła światła. Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowoadować nieodwracalne uszkodzenie modułu led.

 

Chłodzenie modułu led:

Chłodzenie modułu led dużej mocy stanowi bardzo ważny aspekt jego prawidłwej pracy i w znaczny sposób wpływa na jego żywotność.

Należy zapewnić bardzo dobry styk termiczny modułu z powierzchnią odprowadzania ciepła (np. z zastosowaniem pasty termoprzewodzącej lub dla modułów led mniejszych mocy specjalnych taśm dwustronnych przewodzących ciepło – dla dużych mocy zalecana pasta na bazie srebra).

Powierzchnia odprowadzania ciepła (radiatora) musi być dobrana właściwie w zależności od temperatury otoczenia i mocy modułu, tak żeby w najgorszym wypadku temperatura Tc modułu nie przekroczyła wartości opisanej jako maksymalna w karcie katalogowej. Najczęściej do chłodzenia modułów led stosuje się radiatory bierne w postaci odlewów aluminiowych. > Nasza oferta radiatorów do modułów led.

Sposób montowania modułu led do radiatora:

>> zapraszamy również do przeczytania artykułu: Diody led dużej mocy - zasilanie.