W tym projekcie zastosowaliśmy oprawy LED LINOE 60 o mocy 20W z zimną barwą światła.
  

Gabloty z oświetleniem LED
Ekspozycja doświetlona oprawami LED Lineo
Łyko Salon Wrocław