Czego wystrzegać się w użytkowaniu diod LED dużej mocy?

Najpoważniejszym poza przegrzaniem – zagrożeniem dla diod led dużej mocy jest choćby krótkotrwałe dołączenie do nich napięcia o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji przewodzenia.